A A A
SmodBIP

Majątek

Nieruchomość miejska - działka ewid. nr 1936/7 o pow. 0,1257ha w Ostrzeszowie zapisana w Księdze Wieczystej  o numerze KZ 10/00023064/5 Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, na której znajduje się siedziba stacji.Opublikował: Piotr Kwapisz
Publikacja dnia: 15.12.2011
Podpisał: Piotr Kwapisz
Dokument z dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 856