A A A
SmodBIP

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w stosunku, do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023958 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie jest powiat ostrzeszowski.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie nadano statut stanowiący załącznik do zarządzenia nr 350/12 Wojewody Wielkopolskiego.

Statut PSSE w Ostrzeszowie /otwórz/, zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego /otwórz/.

Zarządzenie nr 270/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrzeszowie. /otwórz/Opublikował: Marek Pawlak
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Marek Pawlak
Dokument z dnia: 14.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 982