A A A
SmodBIP

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:

    a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku                           ON-HŻ,

    b) Sekcja Higieny Komunalnej                                                                      ON-HK,

    c) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii                                                  ON-E,

    d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy                                                  ON-HP,

    e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży                                ON-HDM,

    f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego              ON-ZNS;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA), w skład którego wchodzą:

    a) Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych                                                OEA-E,

    b) Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych                                           OEA-A,

    c) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki                                                     OEA-I;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego                                                        GK;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości                  SJ;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia                OZ;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego                                                                RP;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń                                                     KS;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki                                       SO;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i

    Ochrony Przeciwpożarowej                                                                            BHP;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych                     OC;

11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych    IN,

12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych                                              IOD,

13) Stanowisko Pracy Archiwisty                                                                          A

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie wprowadzony został Zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie /otwórz/.

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie /otwórz/.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 06.10.2020
Podpisał: Piotr Kwapisz
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 401